Thần kinh

Mắc bệnh Alzheimer có được hiến tạng?

Tiểu Bắc

Health+ | Mẹ tôi mắc bệnh Alzheimer, các bác sỹ cho rằng rất có khả năng (nhiều hơn 50%) tôi sẽ mắc căn bệnh này trong tương lai. Thời gian gần đây tôi có tham gia ngày hội hiến tạng "Chung tay vì sự sống 2015". Xin chuyên gia cho biết, nếu tôi bị mắc bệnh Alzheimer thì tạng của tôi đăng ký hiến còn được sử dụng hay không? (xuanhoa***@yahoo.com).