Chăm già

Vai trò của hình ảnh protein amyloid trong não đối với bệnh nhân Alzheimer

Tiểu Bắc

Health+ | Với những hạn chế trong điều trị bệnh Alzheimer hiện nay, việc phát hiện sớm bệnh Alzheimer là một điều rất quan trọng và kỹ thuật hình ảnh amyloid có thể đáp ứng được điều này.