Tim mạch

Những yếu tố nguy cơ của đột quỵ và cách phòng ngừa hiệu quả

Quỳnh Trang

Health+ | Đột quỵ khiến hàng triệu người trên thế giới tử vong và tàn tật mỗi năm. Vậy, có những yếu tố nguy cơ nào dẫn tới đột quỵ và cần làm gì để phòng ngừa hiệu quả?