Nghiên cứu - Sản xuất

Cách sử dụng BHA - acid chăm sóc da tốt như AHA

Biết Tuốt

Health+ | Bên cạnh acid alpha hydroxy (AHA), gần đây, các acid beta hydroxy (BHA) ngày càng xuất hiện nhiều trong các sản phẩm chăm sóc da.