Điểm tin - Báo bạn

Abbott phát hiện biến thể mới của virus HIV

Khánh Hạ

Health+ | Nhóm các nhà khoa học thuộc Chương trình Giám sát Virus toàn cầu của Abbott đã phát hiện một biến thể mới của virus gây suy giảm miễn dịch ở người (virus HIV) mang tên HIV-1, nhóm M, phân nhóm L.