Văn hóa

9 vũ khí bí mật của phụ nữ

Khánh Hạ

Health+ | Cuốn "Hội chợ phù hoa" của William Makepeace Thackeray có đoạn: "Một người đàn bà, không có tật gì quá quắt lắm, nếu cô ta muốn chinh phục một người đàn ông thì cô ta sẽ đạt được mục đích. Điều đó tôi coi là một chân lý tuyệt đối...". Phải chăng họ có thứ vũ khí đặc biệt?