Góc nhìn quản lý

800.000 chai C2 và Rồng Đỏ nhiễm chì đang ở đâu?

Trần Lưu

Health+ | Hiện nay có khoảng gần 800.000 chai C2 và Rồng Đỏ được Thanh tra Bộ Y tế kết luận là vi phạm “hàm lượng chì vượt ngưỡng cho phép” không thu hồi được và chúng ta hoàn toàn không thể biết được trong số này có bao nhiêu chai đã được tiêu thụ? Bao nhiêu chai còn bày bán?