Thần kinh

80% bệnh nhân trầm cảm phục hồi hoàn toàn nhờ liệu pháp siêu nhận thức

Thu Hà

Health+ | Trầm cảm là bệnh lý khó điều trị, nhưng một nghiên cứu mới cho thấy: Liệu pháp siêu nhận thức (metacognitive therapy – MCT) có thể giúp bệnh nhân ngừng các suy nghĩ ám ảnh, giúp giảm suy nghĩ tiêu cực và phục hồi sau trầm cảm một cách hiệu quả.