Mắt

“Điểm mặt” 7 loại vitamin đặc biệt quan trọng cho mắt

Lê Tuyết

Health+ | Đôi mắt là một tài sản vô cùng quý giá mà bạn cần chăm sóc và bảo vệ đặc biệt. Ngoài chế độ sinh hoạt khoa học, chất dinh dưỡng hàng ngày có ý nghĩa quan trọng để cải thiện mắt. Đặc biệt, bạn cần bổ sung những loại vitamin cần thiết cho mắt dưới đây.