Tim mạch

7 dấu hiệu cảnh bảo cơn đau tim có thể tấn công bạn

Trần Lưu

Health+ | Cơn đau tim có thể diễn ra một cách lặng lẽ khiến bạn trở tay không kịp. Thông thường, cơ thể có những dấu hiệu cảnh báo trước nguy cơ một cơn đau tim xảy ra, nhưng đa phần chúng ta đều bỏ qua hoặc không hiểu được ý nghĩa của những tín hiệu đó.