Cơ xương khớp

7 chấn thương thường gặp khi tập thể dục, thể thao và giải pháp

Biết Tuốt

Health+ | Dưới đây là những chấn thương thường gặp khi bạn tập luyện thể dục, thể thao và cách khắc phục:
7 chấn thương thường gặp khi tập thể dục, thể thao và giải pháp
Làm gì khi bị chấn thương do chơi thể dục, thể thao?

7 chấn thương thường gặp khi tập thể dục, thể thao và giải pháp - Ảnh 1Viêm gân (Tendonitis)

7 chấn thương thường gặp khi tập thể dục, thể thao và giải pháp - Ảnh 2Đau chân, đau mắt cá chân (Foot/Ankle Pain)

7 chấn thương thường gặp khi tập thể dục, thể thao và giải pháp - Ảnh 3Bông gân mắt cá chân (Ankle Sprains)

7 chấn thương thường gặp khi tập thể dục, thể thao và giải pháp - Ảnh 4Đau xương cẳng chân (Shin Splints)

7 chấn thương thường gặp khi tập thể dục, thể thao và giải pháp - Ảnh 5Căng thắt lưng (Lower Back Strain)

7 chấn thương thường gặp khi tập thể dục, thể thao và giải pháp - Ảnh 6Đau cơ quan khớp vai (Rotator Cuff Injuries)

7 chấn thương thường gặp khi tập thể dục, thể thao và giải pháp - Ảnh 7Hội chứng dải chậu chày (Iliotibial Band Syndrome/ITB)

Biết Tuốt H+