Bệnh lây nhiễm

7 bệnh nguy hiểm lây truyền qua muỗi mà bạn cần biết rõ

Trần Lưu

Health+ | Muỗi là một trong những loài động vật trung gian lây truyền những căn bệnh vô cùng nguy hiểm, thậm chí chết người. Dưới đây là những căn bệnh thường gặp có thể lây truyền khi bị muỗi đốt.