Tim mạch

6 lời khuyên về chế độ dinh dưỡng cho người bệnh rung nhĩ

Vi Bùi

Health+ | Kiểm soát chế độ ăn uống là một phần quan trọng trong việc điều trị rung nhĩ. Các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp hay bệnh mạch vành đều chịu ảnh hưởng bởi những gì bạn ăn.