Tiêu hóa

6 dấu hiệu cảnh báo gan của bạn đang bị "quá tải"

Nguyễn Hiệp

Health+ | Gan là một trong những cơ quan phải hoạt động rất vất vả hàng ngày để thải độc trong cơ thể. Vì vậy, cũng không có gì lạ khi đến một ngày nó sẽ có thể bị "quá tải" với một số dấu hiệu cảnh báo như dưới đây.