Thần kinh

6 biện pháp tự nhiên giúp cải thiện triệu chứng bệnh Parkinson

Vi Bùi

Health+ | Người mắc chứng Parkinson gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên ngoài việc dùng thuốc, vẫn có nhiều cách để người bệnh cải thiện sức khỏe, giảm bớt triệu chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống.