Điểm tin - Báo bạn

50% trẻ em bị mất thính lực do tiếng ồn

Health+

Health+ | Tình trạng mất thính lực ngày càng gia tăng ở những cư dân đô thị. Số người trẻ tuổi bị giảm thính lực ngày càng nhiều. Đôi khi những tổn thương chỉ là tạm thời nếu sự tiếp xúc với tiếng ồn được giới hạn. Thế nhưng, khi những tổn thương này lặp đi lặp lại nhiều lần thì điếc vĩnh viễn có thể xảy ra