Phụ khoa

5 vấn đề tiêu hóa chị em có thể gặp trước chu kỳ kinh nguyệt

Thùy Trang

Health+ | Những thay đổi hormone trước thời kỳ kinh có thể ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa. Nguyên nhân là do hormone ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh và dây thần kinh lại có mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến hệ tiêu hóa. Dưới đây là 5 vấn đề tiêu hóa chị em có thể gặp trước chu kỳ kinh nguyệt.