Kinh doanh - Tiêu dùng

4 xu hướng mỹ phẩm đang "hot": Không chỉ tự nhiên mà còn sạch và bền vững

Biết Tuốt

Health+ | Xanh - Sạch - Bền vững không chỉ là tiêu chí chung cho riêng ngành nghề nào. Đối với người tiêu dùng dùng và các thương hiệu mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân, Xanh - Sạch - Bền vững chính là những điều mà họ cùng hướng tới và kỳ vọng.