Tim mạch

4 nguyên nhân có thể gây ra cơn rối loạn nhịp tim

Vi Bùi

Health+ | Bạn có thể nhận thấy tim đập nhanh hơn mỗi khi sợ hãi, phấn khích… Tuy nhiên, còn có nhiều nguyên nhân khác gây ra các cơn nhịp tim nhanh mà bạn nên chú ý.