Mắt

4 điều có thể bạn chưa biết về ánh sáng xanh

Vi Bùi

Health+ | Ánh sáng xanh là ánh sáng năng lượng cao có thể nhìn thấy được, có bước sóng ngắn từ 380 - 500nm. Với sự phổ biến của các thiết bị điện tử, con người ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với ánh sáng xanh.