Văn hóa

Nghệ nhân làng nghề Việt Nam 2018: Tôn vinh người giữ "hồn" nghề truyền thống

Nguyễn Hiệp

Health+ | Ngày 4/1/2019, tại Hà Nội, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức Lễ phong tặng các danh hiệu làng nghề Việt Nam lần thứ VIII năm 2018. Trong đó, chỉ tính riêng làng Bát Tràng đã có 31 nghệ nhân trên tổng số 175 nghệ nhân được xét tặng.