Thần kinh

Da dầu, ra nhiều mồ hôi cũng là dấu hiệu cảnh báo bệnh Parkinson

Vi Bùi

Health+ | Các triệu chứng chính cảnh báo bệnh Parkinson là run tay chân, cứng cơ bắp và di chuyển chậm chạp. Tuy nhiên, một vài dấu hiệu trên da cũng có thể cảnh báo sớm căn bệnh này.