Kinh doanh - Tiêu dùng

2020 - Thực phẩm chức năng không thiếu, chất lượng sẽ tăng!

Minh Minh

Health+ | Từ hơn 10.000 thực phẩm bảo vệ sức khỏe có "giấy phép" lưu thông trên thị trường vào đầu năm 2019, thị trường sản phẩm này đươc dự báo sẽ giảm về số lượng nhưng tăng về chất lượng trong năm 2020!