góc HA HI

Nhân ngày nhà giáo, nhớ ơn thầy cô giáo

Khánh Hạ

Health+ | Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, 20.11, nhà thơ Chỉ Thiên có đôi lời cảm xúc dâng tặng những thầy cô giáo - những người lái đò chăm chỉ đã đưa con đò tri thức cập bến an toàn.
Nhân ngày nhà giáo, nhớ ơn thầy cô giáo
Thầy cô giáo là những người lái đồ bền bỉ, âm thầm đưa những đứa học trò nghịch ngợm đến với bến bờ tri thức
Ôn ngày Nhà giáo nhớ thầy cô
Khôn khéo bảo ban những tội đồ
Nghịch ngợm âm thầm như quỷ sứ
Chuyện trò lộ liễu giống nai tơ
Bâng quơ nhắc nhở mà lơ tít
Cố ý khuyên răn vẫn tỉnh bơ
Trẻ nhỏ thông minh đều hiểu hết
Quay mình sửa lỗi để về bờ


Chỉ Thiên H+