Điểm tin - Báo bạn

2 nhà máy IMC được Cục ATTP cấp Chứng nhận GMP

Khánh Hạ

Health+ | Ngày 24/6/2019, Nhà máy Công nghệ cao IMC Quang Minh và Nhà máy Công nghệ cao IMC Quang Minh 2, thuộc Công ty TNHH Tư vấn Y Dược Quốc tế (IMC) đã được Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) trao Chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) Thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
2 nhà máy IMC được Cục ATTP cấp Chứng nhận GMP
Nhà máy Công nghệ cao IMC Quang Minh được cấp Chứng nhận GMP trước ngày 1/7/2019

Theo đó, Nhà máy Công nghệ cao IMC Quang Minh được cấp Giấy Chứng nhận Cơ cở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) Thực phẩm bảo vệ sức khỏe số 32/2019/ATTP-CNGMP theo Quyết định số 484/2019/QĐ-ATTP ngày 24.6.2019 do Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong ký.

Nhà máy Công nghệ cao IMC Quang Mình 2 được cấp Giấy Chứng nhận Cơ cở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) Thực phẩm bảo vệ sức khỏe số 31/2019/ATTP-CNGMP theo Quyết định số 485/2019/QĐ-ATTP ngày 24.6.2019 do Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong ký.

2 nhà máy IMC được Cục ATTP cấp Chứng nhận GMP - Ảnh 1Nhà máy IMC Quang Minh II được cấp Chứng nhận GMP ngày 24.6.2019

Hai nhà máy của IMC là 2 trong gần 300 nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng được Cục An toàn thực phẩm tiến hành thẩm định, đánh giá thực tế cơ sở và cấp giấy chứng nhận trong 17 tháng sau khi Nghị định 15/2018/NĐ-CP chính thức có hiệu lực

Cụ thể, theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP, sau 1/7/2019, cả nghìn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe bắt buộc tất cả các cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng phải áp dụng GMP. Các doanh nghiệp này có thể sẽ tạm dừng hoạt động chờ hoàn thiện để được cấp Chứng nhận GMP hoặc ngừng sản xuất. Còn các thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm thì có 3 lựa chọn là: (1) Kinh doanh tiếp các sản phẩm có ngày sản xuất trước 1/7/2019 cho đến khi hết hạn sử dụng của sản phẩm; hoặc/và (2) Cập nhật hồ sơ bổ sung, sửa đổi sau công bố bằng 2 tài liệu là cam kết sản phẩm được sản xuất đúng theo hồ sơ công bố đã được cấp và giấy chứng nhận GMP TPBVSK của nhà sản xuất; hoặc/và (3) Lựa chọn nhà sản xuất mới có giấy chứng nhận GMP TPBVSK và thực hiện bổ sung, sửa đổi sau công bố bằng 4 tài liệu là cam kết sản phẩm được sản xuất đúng theo hồ sơ công bố đã được cấp, giấy chứng nhận GMP TPBVSK của nhà sản xuất mới, hợp đồng thuê gia công và tiêu chuẩn sản phẩm của nhà sản xuất mới.

PV H+