Bạn đọc viết

19/11: Ngày Quốc tế Nam giới, đàn ông cũng cần được yêu thương

Khánh Hạ

Health+ | Những sự hy sinh thầm lặng mà đàn ông dành cho xã hội và gia đình ít khi được biết đến và luôn được xem là bổn phận của họ. Đàn ông luôn đơn độc bước đi trong cuộc đời, do vậy, họ thực sự cần người bạn đời lắng nghe, yêu thương và tôn trọng.