Điểm tin - Báo bạn

1,8 tỷ người sẽ được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe

Thùy Trang

Health+ | Giám đốc Khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Shin Young-soo cho biết, WHO cam kết tiếp tục các cải cách để hỗ trợ được nhiều hơn nữa cho các quốc gia thuộc khu vực Tây Thái Bình Dương trong việc giải quyết các thách thức về y tế và chăm sóc sức khỏe toàn dân.