Khỏe đẹp

15 dấu hiệu cho biết bạn có trí tuệ cảm xúc cực kỳ cao

Ngọc Hoa

Health+ | Trí tuệ cảm xúc (EQ) là khả năng xác định và quản lý cảm xúc của bản thân và những cảm xúc của người khác. EQ thường được cho rằng là yếu tố thành công quan trọng hơn cả trí thông minh tiêu chuẩn (chỉ số IQ).