Dinh dưỡng

Probiotics từ thực vật - một trong những xu hướng thực phẩm hàng đầu 2018

Biết Tuốt

Health+ | Là một trong những chủ đề nóng trong giới dinh dưỡng, probiotics từ thực vật được dự đoán là một trong những xu hướng dinh dưỡng hàng đầu trong năm 2018.
Probiotics từ thực vật - một trong những xu hướng thực phẩm hàng đầu 2018
Probiotics có trong thực phẩm nào?

Với xu thế tiêu dùng thực phẩm từ thực vật nổi bật năm 2018, probiotics từ thực vật cũng được phát triển theo. Dưới đây là 11 món ăn độc đáo giúp cung cấp probiotics có lợi cho sức khỏe:

Probiotics từ thực vật - một trong những xu hướng thực phẩm hàng đầu 2018 - Ảnh 1

Biết Tuốt H+