Tâm thức

10 triết lý hạnh phúc của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Anh Nguyên

Health+ | Gần cả cuộc đời dành cho việc nghiên cứu và truyền bá Phật pháp, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã chiêm nghiệm, suy tưởng và đúc kết 10 triết lý của cuộc sống.