Kinh doanh - Tiêu dùng

Google công bố 10 thương hiệu mỹ phẩm, làm đẹp được tìm kiếm nhiều nhất 2017

Biết Tuốt

Health+ | Qua Google - Year in Search 2017 (Danh sách những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2017), top 10 thương hiệu mỹ phẩm, chăm sóc sắc đẹp được tìm kiếm nhiều nhất năm nay đã lộ diện.
Google công bố 10 thương hiệu mỹ phẩm, làm đẹp được tìm kiếm nhiều nhất 2017
Thương hiệu làm đẹp nào được tìm kiếm nhiều nhất 2017 trên Google?

Dưới đây là danh sách 10 thương hiệu mỹ phẩm, chăm sóc sắc đẹp được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2017:

Google công bố 10 thương hiệu mỹ phẩm, làm đẹp được tìm kiếm nhiều nhất 2017 - Ảnh 1

Google công bố 10 thương hiệu mỹ phẩm, làm đẹp được tìm kiếm nhiều nhất 2017 - Ảnh 2

Google công bố 10 thương hiệu mỹ phẩm, làm đẹp được tìm kiếm nhiều nhất 2017 - Ảnh 3

Google công bố 10 thương hiệu mỹ phẩm, làm đẹp được tìm kiếm nhiều nhất 2017 - Ảnh 4

Google công bố 10 thương hiệu mỹ phẩm, làm đẹp được tìm kiếm nhiều nhất 2017 - Ảnh 5

Google công bố 10 thương hiệu mỹ phẩm, làm đẹp được tìm kiếm nhiều nhất 2017 - Ảnh 6

Google công bố 10 thương hiệu mỹ phẩm, làm đẹp được tìm kiếm nhiều nhất 2017 - Ảnh 7

Google công bố 10 thương hiệu mỹ phẩm, làm đẹp được tìm kiếm nhiều nhất 2017 - Ảnh 8

Google công bố 10 thương hiệu mỹ phẩm, làm đẹp được tìm kiếm nhiều nhất 2017 - Ảnh 9

Google công bố 10 thương hiệu mỹ phẩm, làm đẹp được tìm kiếm nhiều nhất 2017 - Ảnh 10

Biết Tuốt H+